I. Akhil Bhartiya Rashtrabhasha Hindi Pariksha
1. Jui Mangalekar     V-B –  1st Prize – Gold Medal & Appreciation Certificate
2. Aafreen Kerosenewala  X A – 1st Prize – Gold Medal & Appreciation Certificate