Each year, MahatmaGandhi Rashtrabhasha Hindi Prachaar Sanstha, Pune organised this Exam – Akhil Bharatiya Rashtrabhasha Hindi Pariksha

2 Students got 1st Prize. They were awarded with Appreciation Certificate + Gold Medal.

  1. Jui Shreyas Mangalkar —— VB
  2. 2. Aafreen Kerosenewala — 10A